Home
SOA Services
Java services
BI_Services
Actuele Vacatures
Over Nefertiti
Wij over onszelf
Nieuws
Referenties
Contact met ons
Sitemap
Forum

Nefertiti (ook wel Nefertete, Nofretete) was de vrouw van Achnaton, de farao die over Egypte regeerde tijdens de 18e dynastie, van 1352 v. Chr. tot 1338 v. Chr., en daarmee koningin tijdens de Amarna periode.Deze periode wordt gekenmerkt door de opbloei van een nieuwe kunstvorm en een religieuze revolutie.

Samen stimuleerden ze de verering van de zonnegod Re in de vorm van de cultus van de zonneschijf Aton. Achnaton en Nefertete wierpen zich op als levende goden; de bevolking kreeg alleen toegang tot Aton door het echtpaar te vereren.

De naam 'Nefertiti' betekent iets als: De mooie vrouw is gekomen. Er wordt aangenomen dat zij enkel dochters baarde en dat dat de reden is dat Achnatons tweede vrouw meer geliefd werd dan zijzelf. Voor deze tweede vrouw is een mooie tempel opgericht. Op een gegeven moment verdwijnt deze vrouw echter. Er wordt door veel egyptologen vanuit gegaan dat een jaloerse Nefertete haar heeft vermoord of laten vermoorden. Nefertete regeerde mee met Achnaton. Dit wordt aangenomen omdat haar naam is aangetroffen met de volle koninklijke cartouche eromheen, en niet die van een koningin.

 

In het vijftiende jaar van Achnatons regering, het jaar 1336 voor het begin van de gebruikelijke jaartelling, verdween Nefertete op mysterieuze wijze. Zowel de afkomst van Nefertete als de oorzaak of reden van haar verdwijning zijn aanleiding geweest voor veel speculatie. Aangezien zij niet de enige is die in die periode verdwijnt, is er een theorie die er van uitgaat dat er een epidemie of hongersnood heerste die ook onder de koninklijke familie veel slachtoffers eiste. Volgens weer een andere theorie betekende dit nog niet het einde van Nefertete. Deze theorie gaat ervan uit dat ze haar man overleefde, hertrouwde met een prins uit een buurland en nog enige tijd over Egypte regeerde. Er wordt ook verteld dat ze contact had gezocht met de Hittietische koning in de hoop met één van zijn zonen te trouwen, maar dat deze prins werd vermoord op zijn weg door/naar Egypte, dit vermoorde prins-verhaal wordt ook toegeschreven aan de zus en vrouw van Toetanchamnon, Anchesenamon. Al is het vrij zeker dat Nefertiti nog een tijdje regeerde na de dood van Achnaton, er is al gesuggereerd dat ze dat deed als farao, niet als koningin. Er wordt dan ook wel eens gespeculeerd dat zij haar naam veranderde in Smekara  en onder die naam door geregeerd heeft.

Een borstbeeld van Nefertiti, gemaakt door de beeldhouwer Tutmoses,  staat in het Egyptisch Museum in Berlijn. Het is nog niet duidelijk, of de mummie van Nefertiti is opgegraven.


Nefertiti Consultancy | info@nefertetesw.nl